Μαθηματικά, Β’ Λυκείου Κατεύθυνσης

Μαθηματικά, Β’ Λυκείου Κατεύθυνσης

Στα Μαθηματικά Β’ Λυκείου Κατεύθυνσης, θα έχετε πρόσβαση σε βίντεο, υλικό ασκήσεων και κουίζ για θέματα όπως Μαθηματική Λογική, Τριγωνομετρία Ι, Απόλυτη Τιμή – Συναρτήσεις, Τριγωνομετρία ΙΙ, Όριο – Συνέχεια Συνάρτησης, Ακολουθίες, Γεωμετρικές Κατασκευές – Γεωμετρικοί Τόποι, Εκθετική – Λογαριθμική Συνάρτηση, Πολύγωνα – Μέτρηση Κύκλου, Παράγωγος, Γεωμετρία του χώρου τριών Διαστάσεων, Στερεομετρία και Στατιστική.

Όλα τα κεφάλαια είναι έτοιμα εκ των προτέρων και αυτά θα αναρτώνται σταδιακά. Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα ταχυδρομείου στο [email protected].

Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο μάθημα αυτό, θα πρέπει να πατήσετε πάνω στο πορτοκαλί μπλοκ που γράφει ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα σας πάρει στη σελίδα με τα πακέτα αγορών. Επιλέξτε το πακέτο που επιθυμείτε, πατώντας ΑΓΟΡΑΣΤΕ. Αφού γίνει η αγορά, αυτό θα σας δώσει μια πίστωση (credit) την οποία μπορείτε να εξαργυρώσετε στο μάθημα που θέλετε. ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΣΑΣ πρέπει να επιστρέψετε στο μάθημα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε και να πατήσετε πάνω στο ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ή εγγραφείτε στο μάθημα.  Αν επιλέξετε 2 (Duo) credits θα έχετε πρόσβαση σε δύο διαφορετικά μαθήματα.  Αν επιλέξετε 3 (Trio) credits θα έχετε πρόσβαση σε τρία διαφορετικά μαθήματα.  Καλή συνέχεια…

Κεφάλαιο 01: Μαθηματική Λογική

1
ΜΒΛΚΚ01 – Δωρεάν προβολή
1
2
ΜΒΛΚΚ01 – Μαθηματική Λογική – Βίντεο 1 από 2
17:31
3
ΜΒΛΚΚ01 – Μαθηματική Λογική – Βίντεο 2 από 2
18:33
4
ΜΒΛΚΚ01 – Λύσεις Βιβλίου 1 από 2
5
ΜΒΛΚΚ01 – Λύσεις Βιβλίου 2 από 2
6
ΜΒΛΚΚ01 – Ασκήσεις PDF
7
ΜΒΛΚΚ01 – Λύσεις

Κεφάλαιο 02: Τριγωνομετρία

1
ΜΒΛΚΚ02 – Δωρεάν προβολή
1
2
ΜΒΛΚΚ02 – Τριγωνομετρία Ι – Βίντεο 1 από 3
14:13
3
ΜΒΛΚΚ02 – Τριγωνομετρία Ι – Βίντεο 2 από 3
21:09
4
ΜΒΛΚΚ02 – Τριγωνομετρία Ι – Βίντεο 3 από 3
30:32
5
ΜΒΛΚΚ02 – Λύσεις Βιβλίου – 1 από 6
6
ΜΒΛΚΚ02 – Λύσεις Βιβλίου – 2 από 6
7
ΜΒΛΚΚ02 – Λύσεις Βιβλίου – 3 από 6
8
ΜΒΛΚΚ02 – Λύσεις Βιβλίου – 4 από 6
9
ΜΒΛΚΚ02 – Λύσεις Βιβλίου – 5 από 6
10
ΜΒΛΚΚ02 – Λύσεις Βιβλίου – 6 από 6
11
ΜΒΛΚΚ02 – Ασκήσεις PDF 1 από 2
12
ΜΒΛΚΚ02 – Ασκήσεις PDF 2 από 2
13
ΜΒΛΚΚ02 – Λύσεις 1 από 2
14
ΜΒΛΚΚ02 – Λύσεις 2 από 2

Κεφάλαιο 03: Απόλυτη τιμή - Συναρτήσεις

1
ΜΒΛΚΚ03 – Δωρεάν προβολή
1
2
ΜΒΛΚΚ03 – Απόλυτη Τιμή – Συναρτήσεις – Βίντεο 1 από 4
28:29
3
ΜΒΛΚΚ03 – Απόλυτη Τιμή – Συναρτήσεις – Βίντεο 2 από 4
25:14
4
ΜΒΛΚΚ03 – Απόλυτη Τιμή – Συναρτήσεις – Βίντεο 3 από 4
32:14
5
ΜΒΛΚΚ03 – Απόλυτη Τιμή – Συναρτήσεις – Βίντεο 4 από 4
22:06
6
ΜΒΛΚΚ03 – Λύσεις Βιβλίου 1 από 4
7
ΜΒΛΚΚ03 – Λύσεις Βιβλίου 2 από 4
8
ΜΒΛΚΚ03 – Λύσεις Βιβλίου 3 από 4
9
ΜΒΛΚΚ03 – Λύσεις Βιβλίου 4 από 4
10
ΜΒΛΚΚ03 – Ασκήσεις pdf
11
ΜΒΛΚΚ03 – Λύσεις

Κεφάλαιο 04: Τριγωνομετρία

1
ΜΒΛΚΚ04 – Δωρεάν προβολή
1
2
ΜΒΛΚΚ04 – Τριγωνομετρία ΙΙ – Βίντεο 1 από 2
18:13
3
ΜΒΛΚΚ04 – Τριγωνομετρία ΙΙ – Βίντεο 2 από 2
14:10
4
ΜΒΛΚΚ04 – Λύσεις Βιβλίου
5
ΜΒΛΚΚ04 – Ασκήσεις PDF
6
ΜΒΛΚΚ04 – Λύσεις

Κεφάλαιο 05: Όριο - Συνέχεια Συνάρτησης

1
ΜΒΛΚΚ05 – Δωρεάν προβολή
1
2
ΜΒΛΚΚ05 – Όριο – Συνέχεια Συνάρτησης – Βίντεο 1 από 2
23:38
3
ΜΒΛΚΚ05 – Όριο – Συνέχεια Συνάρτησης – Βίντεο 2 από 2
28:28
4
ΜΒΛΚΚ05 – Λύσεις Βιβλίου
5
ΜΒΛΚΚ05 – Ασκήσεις PDF
6
ΜΒΛΚΚ05 – Λύσεις

Κεφάλαιο 06: Ακολουθίες

1
ΜΒΛΚΚ06 – Δωρεάν προβολή
1
2
ΜΒΛΚΚ06 – Ακολουθίες – Βίντεο 1 από 2
32:32
3
ΜΒΛΚΚ06 – Ακολουθίες – Βίντεο 2 από 2
27:13
4
ΜΒΛΚΚ06 – Λύσεις Βιβλίου
5
ΜΒΛΚΚ06 – Ασκήσεις PDF
6
ΜΒΛΚΚ06 – Λύσεις PDF

Κεφάλαιο 07: Γεωμετρικές Κατασκευές

1
ΜΒΛΚΚ07 – Δωρεάν προβολή
1
2
ΜΒΛΚΚ07 – Γεωμετρικές Κατασκευές – Γεωμετρικοί Τόποι – Βίντεο 1 από 1
4:14

Κεφάλαιο 08: Εκθετική - Λογαριθμική Συνάρτηση

1
ΜΒΛΚΚ08 – Δωρεάν προβολή
1
2
ΜΒΛΚΚ08 – Εκθετική – Λογαριθμική Συνάρτηση – Βίντεο 1 από 3
26:13
3
ΜΒΛΚΚ08 – Εκθετική – Λογαριθμική Συνάρτηση – Βίντεο 2 από 3
22:44
4
ΜΒΛΚΚ08 – Εκθετική – Λογαριθμική Συνάρτηση – Βίντεο 3 από 3
14:37
5
ΜΒΛΚΚ08 – Λύσεις Βιβλίου
6
ΜΒΛΚΚ08 – Ασκήσεις PDF
7
ΜΒΛΚΚ08 – Λύσεις

Κεφάλαιο 09: Πολύγωνα - Μέτρηση Κύκλου

1
ΜΒΛΚΚ09 – Δωρεάν προβολή
1
2
ΜΒΛΚΚ09 – Πολύγωνα – Μέτρηση Κύκλου – Βίντεο 1 από 3
18:20
3
ΜΒΛΚΚ09 – Πολύγωνα – Μέτρηση Κύκλου – Βίντεο 2 από 3
10:20
4
ΜΒΛΚΚ09 – Πολύγωνα – Μέτρηση Κύκλου – Βίντεο 3 από 3
15:00
5
ΜΒΛΚΚ09 – Ασκήσεις 1
6
ΜΒΛΚΚ09 – Λύσεις 1
7
ΜΒΛΚΚ09 – Ασκήσεις 2
8
ΜΒΛΚΚ09 – Λύσεις 2
9
ΜΒΛΚΚ09 – Ασκήσεις 3
10
ΜΒΛΚΚ09 – Λύσεις 3

Κεφάλαιο 10: Παράγωγος

1
ΜΒΛΚΚ10 – Δωρεάν προβολή
1
2
ΜΒΛΚΚ10 – Παράγωγος – Βίντεο 1 από 3
17:23
3
ΜΒΛΚΚ10 – Παράγωγος – Βίντεο 2 από 2
25:27
4
ΜΒΛΚΚ10 – Παράγωγος – Βίντεο 3 από 3
15:11
5
ΜΒΛΚΚ10 – Λύσεις Βιβλίου
6
ΜΒΛΚΚ10 – Ασκήσεις 1
7
ΜΒΛΚΚ10 – Λύσεις 1
8
ΜΒΛΚΚ10 – Ασκήσεις 2
9
ΜΒΛΚΚ10 – Λύσεις 2

Κεφάλαιο 11: Γεωμετρία του χώρου τριών Διαστάσεων

1
ΜΒΛΚΚ11 – Δωρεάν προβολή
1
2
ΜΒΛΚΚ11 – Γεωμετρία του χώρου τριών Διαστάσεων – Βίντεο 1 από 2
07:06

Κεφάλαιο 12: Στερεομετρία

1
ΜΒΛΚΚ12 – Δωρεάν προβολή
1
2
ΜΒΛΚΚ12 – Στερεομετρία – Βίντεο 1 από 2
22:52
3
ΜΒΛΚΚ12 – Στερεομετρία – Βίντεο 2 από 2
21:38
4
ΜΒΛΚΚ12 – Λύσεις Βιβλίου
5
ΜΒΛΚΚ12 – Ασκήσεις 1
6
ΜΒΛΚΚ12 – Λύσεις 1
7
ΜΒΛΚΚ12 – Ασκήσεις 2
8
ΜΒΛΚΚ12 – Λύσεις 2

Κεφάλαιο 13: Στατιστική

1
ΜΒΛΚΚ13 – Δωρεάν προβολή
1
2
ΜΒΛΚΚ13 – Στατιστική – Βίντεο 1 από 4
06:35
3
ΜΒΛΚΚ13 – Στατιστική – Βίντεο 2 από 4
14:18
4
ΜΒΛΚΚ13 – Στατιστική – Βίντεο 3 από 4
11:01
5
ΜΒΛΚΚ13 – Στατιστική – Βίντεο 4 από 4
11:45
6
ΜΒΛΚΚ13 – Λύσεις Βιβλίου
7
ΜΒΛΚΚ13 – Ασκήσεις
8
ΜΒΛΚΚ13 – Λύσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις & Θεωρία

1
Θεωρία
2
Ασκήσεις
3
Λϋσεις
Πατήστε πάνω στο μπλοκ που γράφει ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ. Θα σας πάρει στη σελίδα με τα πακέτα αγορών. Επιλέξτε το πακέτο που επιθυμείτε, πατώντας ΑΓΟΡΑΣΤΕ. Αφού γίνει η αγορά, αυτό θα σας δώσει ένα credit (μια πίστωση) την οποία μπορείτε να εξαργυρώσετε στο μάθημα που θέλετε. Αν επιλέξετε 2 (Duo) credits θα έχετε πρόσβαση σε δύο διαφορετικά μαθήματα. Αν επιλέξετε 3 (Trio) credits θα έχετε πρόσβαση σε τρία διαφορετικά μαθήματα και θα μπορείτε να εξαργυρώσετε τα credit σας ανάλογα.

Αν δεν είναι ανοικτά τα πράσινα κουμπάκια της Προβολής, ενώ έχετε ήδη πρόσβαση στο μάθημα αυτό, τότε μπορείτε να μπείτε από την Δωρεάν Προβολή και να πατήσετε το τόξο κάτω δεξιά για το επόμενο βίντεο, ή μπείτε από την Δωρεάν Προβολή και πατήσετε στον πράσινο κύκλο πάνω αριστερά, για να ανοίξουν όλα τα κεφάλαια. Αυτό θα το δείτε μόνο εάν έχετε ήδη πληρώσει για αυτήν την σειρά μαθημάτων.

Τα βίντεο και η ύλη, ανανεώνονται συνεχώς με βάση τις αλλαγές που γίνονται κατά καιρούς, από το υπουργείο παιδείας.

Τα κουίζ θα είναι διαθέσιμα μόνο στις σειρές μαθημάτων του Δημοτικού. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως μας καλέσετε στο 25746070 ή στο 99974007

Η επικύρωση της πληρωμής, (για να μπορέσετε να εξαργυρώσετε το credit που αγοράσατε) ενδέχεται να χρειαστεί γύρω στα 25 λεπτά για να γίνει διαθέσιμη στον λογαριασμό σας. Αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, αλλά από τις εταιρείες πληρωμών. (αν συμβεί αυτό, θα είναι μόνο τη πρώτη φορά). Καλή συνέχεια.

4
4 Από τα 5
6 Αξιολογήσεις

Λεπτομερή Αξιολόγηση

Αστέρια 5
3
Αστέρια 4
0
Αστέρια 3
3
Αστέρια 2
0
Αστέρια 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Περισσότερα
Παρακαλώ, Σύνδεση για να αφήσετε σχόλιο
Πρόσθεσε στις Προτιμήσεις
Εγγράφηκαν: 46 Μαθητές
Διάρκεια: 33 ώρες
Παραδόσεις: 99
Βίντεο: 9 ώρες
Επίπεδο: Λυκείου

Γιατί να μας επιλέξετε?

Εγκεκριμένοι Καθηγητές
Καθηγητές με πτυχία και μεταπτυχιακά από πανεπιστήμια της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Εξοικονόμησε χρόνο και χρήμα
Γλυτώνοντας κόπο, άγχος και ταλαιπωρία, τώρα μπορείς να μάθεις από το σπίτι με μόνο €19.95 τον μήνα.

Δοκίμασε τις γνώσεις σου
Με Κουίζ ερωτήσεις και απαντήσεις πολλαπλών επιλογών, τώρα έχεις τον τρόπο να ελέγξεις την πρόοδο σου.

Πολύχρονη Πείρα
Εν ενεργεία καθηγητές με πολύχρονη πείρα στη διδασκαλία σε Ιδιωτικά Φροντιστήρια και σχολεία ανά το Παγκύπριο.

Online Μάθηση
Το μέλλον είναι πλέον εδώ και τώρα έχεις την διδασκαλία ολόκληρης της χρονιάς στη διάθεση σου, στο PC, στο Τάμπλετ, στο κινητό, όπου κι’ αν βρίσκεσαι.

Έξτρα Ασκήσεις σε PDF
Για κάθε κεφάλαιο, προσφέρονται ασκήσεις του σχολικού βιβλίου και όχι μόνο, με τις λύσεις τους και τον τρόπο επίλυσης τους.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.